Πιστοποιητικά Δ.Ε.Η

Πιστοποιητικά Δ.Ε.Η

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι σχετικά νέο έγγραφο που με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία από την 1 Νοεμβρίου 2011 πρέπει να εκδίδεται για κάθε κτήριο. Τα πιστοποιητικά ΔΕΗ ανάλογα με τη μορφή και τη χρήση του κτηρίου πρέπει να επανεκδίδονται κάθε 1 με 12 έτη, όπως θα δούμε αναλυτικά παρακάτω. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητα είναι για την έκδοση κάθε νέας καινούριας παροχής ρεύματος της ΔΕΗ, για την επανασύνδεση παλιάς παροχής, για την αλλαγή του ονόματος στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός, ενώ τέλος πιστοποιητικά ΔΕΗ χρειάζονται ακόμα και για αιτήσεις αυξήσεως της ισχύος της παροχής.

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ αναλαμβάνει να εκδώσει ο ηλεκτρολόγος και συγκεκριμένα εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος, ο οποίος θα έρθει στο χώρο σας για αυτοψία. Μάλιστα δεν αρκεί ο οπτικός έλεγχος από τον ηλεκτρολόγο αλλά πρέπει να κάνει και τις απαραίτητες μετρήσεις με ειδικά εργαλεία καθώς και δοκιμές, όπως ρητά ορίζεται, ενώ με τα πιστοποιητικά ΔΕΗ αποτυπώνονται ουσιαστικά σε χαρτί όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου.