Αλεξικέραυνα

Αλεξικέραυνα

Η εταιρία μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα μελέτες και εγκαταστάσεις αντικεραυνικών συστημάτων καθώς και την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών για αντικεραυνικά συστήματα (αλεξικέραυνα, ακίδες, καθοδικούς αγωγούς, ταινίες γείωσης, ηλεκτρόδια γείωσης, λάμα και εξαρτήματα θεμελιακής γείωσης και περιμετρικής γείωσης, απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων κ.λ.π).

Προσφέρουμε την πλήρη κατασκευή αντικεραυνικών εγκαταστάσεων σε πάσης φύσεως νέα ή υφιστάμενα κτίρια (κατοικίες, κτίρια γραφείων, τράπεζες, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, επαγγελματικούς χώρους), παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις αξιόπιστων συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας που αφορούν τόσο την προστασία κατασκευών από άμεσο κεραυνικό πλήγμα όσο και την προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων από κρουστικές υπερτάσεις προερχόμενες από πτώση κεραυνού.